Bu örnek bir sayfad?r. Bir offiziellairmax blog yaz?s?ndan farkl?d?r çünkü belirli bir yerde sabit olarak kal?r ve teman?z?n dola??m menüsünde ba?l??? görüntülenir(ço?u tema destekler). Bir çok insan potansiyel ziyaretçilerini kar??lamak ad?na bir Hakk?nda sayfas? kullan?r. ?una nike thea schwarz benzeyen bir sayfa:

Merhaba! Gündüzleri bisikletli kurye, geceleri ise hevesli bir aktörüm, buras? da benim blogum. ?stanbul’da nike air max ya??yorum, B?d?k isminde harika bir köpe?im var ve piña colada içmeyi seviyorum. (Ve ya?mura yakalanmay?.)

\n

…ya da bunun gibi bir ?eyler:

XYZ firmas? 1971’de kurulmu?tur ve kuruldu?undan bu yana kaliteli ?eyler üretmektedir. Gotham ?ehrinde konu?lanm?? olan air max XYZ firmas? 2.000’in üzerinde çal??an? ile Gotham ?ehri için her ?eyin en iyisini yapmaya çal??maktad?r.

Yeni bir WordPress kullan?c?s? olarak öncelikle ba?lang?ç sayfas?na giderek bu sayfay? nike air max 90 damen silip kendi sayfalar?n?z? olu?turmal?s?n?z. ?yi e?lenceler! air max air max


Yazar : admin

Yorumlara kapalı.